De kracht van het uitvinden

Een uitvinder is op zoek naar nieuwe dingen, uitvindingen. Soms wordt een vinding gevonden op een plek waar niet werd gezocht, ook is het vaak het resultaat van hard werken. Oog hebben voor wat je tegenkomt. Zonder nieuwsgierigheid geen uitvinding. Een uitvinder wil leren.

Bij het uitvinden doorlopen we cyclisch vier stappen, namelijk: idee, ontwerpen, maken en installeren. Omdat wij alle stappen controleren kunnen wij in het proces al deze stappen weer terugkoppelen. Zo wordt tijdens het maken geëvalueerd of de oplossing nog aan het uitgangsidee voldoet.

 

 

Ontwerpen

Een ontwerp bestaat uit het uitdenken, uittekenen en uitwerken van een gekozen idee. In een ontwerp maken we keuzes voor materiaal en hoe we het gaan maken.

Wij kunnen ontwerpen in een CAD programma, dit schept ruimte voor complexe ontwerpen, of er wordt een ontwerp op een kladblaadje geschetst. Voor de communicatie maken we sfeerschetsen of complete bouwtekeningen.

Omdat we de uitvoering zelf in de hand hebben weten we al in de ontwerpfase wat wel of niet kan en voorkomen we door onze ervaring fouten in het maakproces.

Login Form

Vul hieronder uw gebruikernaam en wachtwoord in om in te loggen op de internet pagina